Privátní správa majetku - Wealth Advisors

Nástupnictví: Děti moje, dělám to pro vás

Výše uvedená věta z úst zakladatele firmy, který chce předat otěže svým dětem, může překvapivě znamenat konec nástupnictví a rodinnou zákopovou válku. Známe příběh, kdy zakladatel daroval firmu svému šokovanému dítěti k narozeninám se symbolickými klíčky a větou “Teď je to na Tobě, synu”. Takové předání je naprosto v pořádku v případě, že se děti na nástupnictví připravují několik let a souhlasí s tím, že chtějí být součástí firmy. V uvedeném případě to tak bohužel nebylo.

Proto začneme vzkazem nejen všem zakladatelům firem, ale vlastně všem rodičům: Ne, neděláte to pro své děti, děláte to pro sebe. Pro to, abyste se cítil(a) jako dobrý rodič. A řídíte se pravděpodobně svojí představou o ideálním rodičovi. Na tom není nic špatného, i když to tak může vypadat. Klíčové totiž je přiznat si to, i když je to trošku nepříjemné. Oplátkou se vám může zásadně změnit pohled na svá očekávání i na svého nástupce.

Nástupnictví jako šance

Lze předpokládat, že zakladatelé firem (určitě v prvních rocích fungování firem) nemusí mít dostatek času na povídání si se svými dětmi a to může být důvod, proč mohou mít zakladatelé firem mylnou představu o tom, zda dítě chce jít v jejich šlépějích.

Nástupnictví je skvělá příležitost, jak komunikaci a tedy i vztahy se svými dětmi zlepšit.

Každopádně, nástupnictví je skvělá příležitost, jak komunikaci a tedy i vztahy se svými dětmi zlepšit. Firma totiž může fungovat i jako tmel celé rodiny. Ale jen tehdy, pokud děti dostanou šanci vyjádřit svoji motivaci být či nebýt ve firmě, pokud budou moci uplatnit to ze své osobnosti, v čem jsou skutečně dobré (a ne co si přeje zakladatel firmy). A pokud dostanou k dispozici hřiště, které má ze začátku jasné hranice, kde se mohou realizovat. Je-li jasno v motivaci zakladatele, je čas se podívat na motivaci dětí zakladatele firmy.

Přístav, zlý sen nebo ideál

Setkali jsme se s mnoha motivacemi dětí zakladatelů vést firmy svých otců či matek. V zásadě se ale dají rozdělit do tří kategorií. První říkáme “Bezpečný přístav”. I když název zní poměrně hezky, nejde o zdravou motivaci, protože signalizuje fakt, že dítě chce být součástí firmy především z obav o to, že by ve světě samo neuspělo. Takové děti zakladatelů se nezřídka stávají syny či dcerami z povolání. Není třeba asi příliš rozebírat, že taková motivace je například pro řešení krizí ve firmě naprosto nevhodná.

První motivaci nástupců říkáme “Bezpečný přístav”. I když název zní hezky, nejde rozhodně o zdravou motivaci.

Druhou motivaci nazýváme “Zlý sen”. Centrem a hybatelem takové motivace je úcta a respekt k rodičovi. Tato motivace má často dvě vyústění. Nástupce zahoří zájmem a firma pod jeho taktovkou bude fungovat, nebo se vedením firmy zcela otráví, což má v praxi za následek okamžitý prodej firmy po pohřbu zakladatele firmy. S třetí motivací nazvanou „Ideál“ pracujeme nejraději. Kde se potkává motivace, důvěra, pokora, zkušenosti ze světa, a tím pádem zdravé sebevědomí, tam nástupnictví bude pravděpodobně jen další hezkou kapitolou v dlouhém a úspěšném příběhu.

Do světa i do dílny

Za nás tedy platí, že vyslat svého potomka do světa, aby získal zkušenosti a přinesl nové poznatky do firmy, je skvělé rozhodnutí. S tím by se měla pojit i pokora zakladatele v případě, že se potomek nebude chtít vrátit.

Důležitá je i pokora zakladatele v případě, že se potomek nebude chtít vrátit.

Na to navazuje i další krok, kdy by nástupce měl mít možnost osahat si provoz firmy několik let před předáním žezla. Může jít o brigádu, návštěvu, praxi v dílnách či v IT oddělení. Smyslem je nejen získat zkušenost a navázat kontakty, ale i to, aby si zaměstnanci měli čas a možnost zvyknout na budoucího možného nového šéfa či šéfku. Nástupce díky tomu má zároveň šanci zjistit, kde je jeho parketa. Management, výkonný ředitel, finance, zásobování nebo raději něco s menší odpovědností? Zároveň může jít i o dobrou cestu, jak spravedlivě a s citem vyřešit pole působností pro více dětí dlouho před tím, než k takovému kroku dojde.

V posledním článku na téma nástupnictví se podíváme na život po firmě, tedy na to, jak se zařídit po prodeji či předání firmy. Zní to možná jednoduše, ale rozhodně není.

Radek Šiller a Vítězslav Křížek, Wealth Advisors

Previous Post Next Post

Téma Vás zaujalo a jste zvědaví na další článek?

Zadejte sem prosím Váš email a o dalším článku budete vědět ihned, jakmile ho zveřejníme.

Zvažujete teď prodej firmy nebo nástupnictví a nechce se Vám čekat na další články?

Napište nám na info@wealthadvisors.cz nebo nám zavolejte na telefonní číslo +420 224 233 713, rádi Vás provedeme.